Rootvole


AGA-Bauservice GmbH

Raiffeisenstr. 25
91438 Bad Windsbach
Tel.: 09841 - 652-98-20
Fax: 09841 - 652-98-21
Email: office.de@agabauservice.com
WWW: https://agabauservice.com

Map24

Das Unternehmen AGA-Bauservice GmbH ist eine private Firma, die im Bau - und Industriedienstleistungssektor sowohl in Polen als auch in Deutschland seit 1989 tätig ist. Das Aufgabenfeld der Firma umfasst:

∙Rohbau und Instandsetzung von Wohn- und Geschäftsgebäuden.
∙Wärmedämmung mit Systemen Sto, Elostolith, Henkel, Terranova, Atlas, wie auch alle möglichen Putzweisen (v.a. Trocken- und Edelputz)
∙Wasser-, Zentralheizungs-, Gas-, Klima- und Lüftungsinstallationen
∙Zentralheizungsanlagen mit Solarkollektoren und Wärmepumpen
∙Industriedienstleistungen in Gussputzen, Schweißen, Dreh- und Fräsarbeiten.
∙Technische und organisatorische Beratung

In letzten Jahren haben wir unsere Tätigkeiten in den oben genannten Bereichen in Deutschland und Polen wesentlich erweitert. Wir verfügen über hochqualifizierte Leitungs- und Arbeitskräfte mit Arbeitsberechtigungen für den deutschen und polnischen Markt. Bei unserer Arbeit nutzen wir die aktuellsten europäischen Bautechnologien.

Zur Zeit beschäftigen wir über 80 Personen. Wir besitzen mehrere Referenzen über die von uns in letzten Jahren realisierten Bautätigkeiten und hoffen, dass sie für alle Investoren, die mit uns in Zukunft zusammenarbeiten möchten, eine gute Garantie darstellen.

Przedsiębiorstwo AGA-Bauservice Sp. z o.o. jest firmą prywatną działającą od 1989 roku. Obszarem aktywności jest działalność budowlana, budowlano - montażowa i instalacyjna usług przemysłowych zarówno w Polsce jak i w Niemczech w zakresie:

∙Stany surowe zamknięte obiektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych oraz ich remonty.
∙Elewacje i ocieplenia termiczne budynków systemami Sto, Elastolith, Henkel, Terranova, Atlas, a także suche tynki, tynki tradycyjne i szlachetne.
∙Instalacje co., wod-kan., klima-went.
∙Instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła
∙Usługi przemysłowe w zakresie szlifowania odlewów, prac spawalniczych, ślusarskich i blacharskich.
∙Doradztwo organizacyjno - techniczne

W ostatnich latach nastąpił istotny rozwój naszej działalności zarówno na terenie Polski i Niemiec, gdzie pracujemy na podstawie umów o dzieło w oparciu o umowę międzypaństwową. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną, zarówno kierowniczą jak i nadzoru średniego, z uprawnieniami polskimi i niemieckimi. Praktycznie wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia europejskie w zakresie techniki i technologii budowlanej.

Aktualnie zatrudniamy ponad 80 osób na umowach o pracę oraz dodatkowo w miarę potrzeby podwykonawców lub pracowników na umowę zlecenie. Sadzimy, że załączone referencje z realizowanych przez nas prac w ostatnich latach są dobra rękojmią dla inwestorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage.